OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE VYSKÁKEJ SI TOYOTU YARIS HYBRID

Organizátor akce: Společnost North Trappers s. r. o., se sídlem Třebenice 111, PSČ 41113, IČO 28221672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 25745. Informace o soutěži probíhají na internetových stránkách www.karitraa.norskamoda.cz.

Účastníci soutěže: Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti North Trappers a jejich rodinní příslušníci.

Základní pravidla upravující podmínky účasti v této soutěži: Soutěžící musí v předem vybraných obchodech, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.karitra.norskamoda.cz, zakoupit sportovní podprsenku Kari Traa. Dále musí řádně a čitelně vyplnit a podepsat dotazník, který na obchodě dostane. Ten pak vhodí do připravené schránky Norská Móda - Kari Traa.

Doba trvání soutěže: Vylosování proběhne nejpozději 12.12.2017.

Průběh soutěže a její podmínky: Účastník soutěže vyplní celý formulář včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, věk, bydliště, email) a vyplněný dotazník vhodí na prodejně do připravené a uzavřené schránky.

Ceny budou přiřazeny dle pořadí výherců následovně:

  1. Zapůjčení osobního automobilu Toyota Yaris Hybrid na jeden rok
  2. Mikina Kari Traa
  3. ¾ kalhoty Kari Traa
  4. ¾ kalhoty Kari Traa
  5. Kraťasy Kari Traa
  6. Tílko Kari Traa

Ceny budou předány nejpozději do 23.12.2017.

Výherci budou kontaktováni nejpozději do 5 dnů po slosování prostřednictvím emailu.

Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách karitraa.norskamoda.cz a wwww.norskamoda.cz a na facebookových profilech urbantraining.cz a norskamoda.cz.

Pokud se prokáže, že účastníkem soutěže se stala osoba, která nesplňuje stanovené podmínky účasti na akci, nebo se prokazatelně nepodaří s vylosovaným navázat kontakt, výhra mu bude odebrána. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých zjistí podvodné chování. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené. Výhra se nevyplácí v hotovosti. Účastníci soutěže nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany organizátora akce, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Další ustanovení: Účastník soutěže poskytnutím jména, příjmení, e-mailové adresy, bydliště, zodpovězením otázek a zasláním odpovědí do soutěže projevuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň tímto souhlasí s tím, aby společnost North Trappers s.r.o., IČ 28221672, zpracovávala jeho osobní údaje, které vyplnil v tomto formuláři. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. na e-mailové adresy, formou SMS…) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese: North Trappers s. r. o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, případně na e-mailové adrese info@norskamoda.cz. Zpracování osobních údajů bude prováděno manuálně i automaticky ve společnosti North Trappers a údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Účastník soutěže zároveň potvrzuje, že je informován o svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 tohoto zákona.

Rady, tipy a novinky od Kari Traa emailem
Stačí se jen přihlásit k odběru zpravodaje
Odeslané informace nebudou poskytnuty třetím stranám.
Ze zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit.
Přihlášení bylo odesláno
ověřte emailovou adresu.
Zbývá poslední krok - zkontrolujte, prosím, Váš email a
Děkujeme