OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE O PODPRSENKY KARI TRAA

Organizátor akce: Společnost North Trappers s. r. o., se sídlem Třebenice 111, PSČ 41113, IČO 28221672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 25745. Soutěž probíhá na internetových stránkách karitraa.norskamoda.cz.

Účastníci soutěže: Soutěž je určena pro fyzické osoby starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti North Trappers a jejich rodinní příslušníci.

Základní pravidla upravující podmínky účasti v této soutěži: Soutěžící musí správně zodpovědět 11 soutěžních otázek, a to vyplněním odesílacího formuláře s kontaktními údaji na webových stránkách karitraa.norskamoda.cz/soutez.

Doba trvání soutěže: Otázky soutěže budou zveřejněny od 6. 6. 2017 do 31. 8. 2017 na internetových stránkách karitraa.norskamoda.cz. Vylosování proběhne nejpozději 30. 9. 2017.

Průběh soutěže a její podmínky: Zájemce o účast v soutěži se prostřednictvím internetu přihlásí na internetové stránky karitraa.norskamoda.cz a kliknutím na banner soutěže nebo odkaz karitraa.norskamoda.cz/soutez se dostane do prostředí dotazníku, kde vyplní 11 odpovědí na 11 soutěžních otázek. Účastník soutěže vyplní celý formulář včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, věk, bydliště, email) a vyplněný formulář prostřednictvím tlačítka „ODESLAT“ odešle ke zpracování. Po vyhodnocení soutěže budou správné odpovědi slosované a bude vylosováno devět výherců.

Ceny budou přiřazeny dle pořadí výherců následovně: 1. mikina RULLE Coral, 2. mikina RULLE Ebony, 3. mikina RULLE Navy, 4. podprsenka IDUNN Ebony, 5. podprsenka LIV Black, 6. podprsenka NESS Coral, 7. podprsenka NESS Ebony, 8. podprsenka VAR Light, 9. podprsenka VAR Navy. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 5 dnů po slosování prostřednictvím emailu. Výhra bude zaslána poštou po předchozí e-mailové komunikaci s vítězem. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách karitraa.norskamoda.cz/soutez a na facebookovém profilu urbantraining.cz. Pokud se prokáže, že účastníkem soutěže se stala osoba, která nesplňuje stanovené podmínky účasti na akci, nebo se prokazatelně nepodaří s vylosovaným navázat kontakt, výhra mu bude odebrána. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých zjistí podvodné chování. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené. Výhra se nevyplácí v hotovosti. Účastníci soutěže nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany organizátora akce, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Další ustanovení: Účastník soutěže poskytnutím jména, příjmení, e-mailové adresy, bydliště, zodpovězením otázky a odesláním odpovědi soutěže projevuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň tímto souhlasí s tím, aby společnost North Trappers s.r.o., IČ 28221672, zpracovávala jeho osobní údaje, které vyplnil v tomto formuláři. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. na e-mailové adresy, formou SMS…) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese: North Trappers s. r. o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, případně na e-mailové adrese info@norskamoda.cz. Zpracování osobních údajů bude prováděno manuálně i automaticky ve společnosti North Trappers a údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Účastník soutěže zároveň potvrzuje, že je informován o svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 tohoto zákona.

Rady, tipy a novinky od Kari Traa emailem
Stačí se jen přihlásit k odběru zpravodaje
Odeslané informace nebudou poskytnuty třetím stranám.
Ze zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit.
Přihlášení bylo odesláno
ověřte emailovou adresu.
Zbývá poslední krok - zkontrolujte, prosím, Váš email a
Děkujeme